Mobiltäckning

Mobilitet har aldrig varit viktigare! Att kunna prata och surfa obehindrat i telefon varhelst man än befinner sig är för många en förutsättning för sin vardag i affärslivet eller att kunna kommunicera i det privata. Allt fler väljer därför en helt mobil telefon(i)lösning utan fast telefon.

I många lägen visar det sig dock att det är bristfällig signalstyrka i de lokaler man arbetar och verkar i. Tammp hjälper därför operatörerna att utföra mätningar och föreslå vilken anpassad lösning som bör väljas om signalstyrkan måste förstärkas. Vi hjälper er med mobiltäckning!

Skulle ni som fastighetsägare eller om ni sitter i era hyrda lokaler ha dålig signalstyrka och själva vilja göra en förbättring av mobiltäckningen så hjälper vi gärna er med det. Vi följer våra upparbetade processer för att kvalitetssäkra att ni får bästa möjliga lösning. Vi hjälper er även att få fram nödvändiga dokument för att inhämta de tillstånd ni behöver från Post & Telestyrelsen samt berörda operatörer. Tveka inte att ta kontakt med oss för att diskutera hur vi kan lösa just era speciella förutsättningar.

Mobiltäckning åt företag och operatörer

Utöver de kundspecifika lösningarna arbetar vi även med nya basstationer åt operatörerna. Alla nätverksoperatörer strävar efter bättre mobiltäckning och vi hjälper gärna er med lösningar för att förbättra signalstyrkan. Vi projekterar och skriver hyres-/arrendeavtal för alla förekommande typer av telekomanläggningar. Vi innehar specialkompetens för att ansöka och erhålla de nödvändiga myndighetstillstånd varje enskild anläggning behöver. Vi hanterar även överklagningsprocesser i samtliga instanser då det förekommer vid tillståndshanteringen.

Trygg och säker mobiltäckning

När det blir dags för byggnation av den färdigprojekterade telekomanläggningen så utför vi självklart det åt er. Vår personal har många års erfarenhet av byggnation av telekomanläggningar, oavsett vilken typ av anläggning som avses, bland annat mast, torn, inplacering i befintlig anläggning och på hustak. Efter byggnationen utför vi givetvis driftsättning av utrustningen och sammanställer fullständig dokumentation för att säkerställa förutsättningarna före och efter installationen. Allt för att ni som kund skall vara trygga med er installation och att vi kvalitetssäkrar allt arbete.

Täckningen är avgörande

För att kunna ringa och surfa via mobilen så är mobiltäckning en avgörande faktor. Det är täckningen som avgör hur snabb hastigheten är när du surfar. Ibland räcker mobiltäckningen endast till att ringa och skicka sms. En bra uppkoppling är grunden för att kunna surfa via mobilen på nätet med mobildata. Detta då datatjänster i de flesta fall kräver bättre täckning än taltjänster. Vi hjälper er med hela processen med planering, projektering, mätning, byggnation, driftsättning och felavhjälpning.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er med mobiltäckning!